Veilig en gezond jeugd darten

Veilig en gezond jeugd darten

De populariteit van de dartssport stijgt en onze sport is wekelijks te zien op televisie. Dit heeft een groot positief effect op de deelname aan en interesse in jeugddarts. Het aantal jeugdleden stijgt, net als het aanbod in toernooien en wedstrijden. Dit brengt naast allemaal positieve ontwikkelingen ook enkele risico’s met zich mee.Hieronder staan een aantal van deze risico’s benoemd inclusief het advies van de NDB hoe deze risico’s te signaleren. Hierbij geldt de bekende doelstelling, voorkomen is beter dan genezen. De adviezen zijn bedoelt voor jeugdspelers en hun ouders en verzorgers, maar ook voor jeugdbegeleiders en organisatoren van toernooien en wedstrijden.We onderscheiden een aantal belangrijke aspecten binnen het jeugddarten: begeleiding, gezonde en veilige sportomgeving, fairplay en gezond eten en drinken.

Begeleiding
Helaas ontvangt de NDB regelmatig berichten over vreemde of verdachte handelingen van personen of partijen die op verschillende manieren bepaalde diensten aanbieden binnen de dartssport. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan sponsoring en begeleiding (of zelfs management) van (jonge) darters. De NDB waarschuwt alle darters, maar voornamelijk ook ouders/verzorgers van onze jeugdspelers, hier zorgvuldig en vooral voorzichtig mee om te gaan.Natuurlijk is begeleiding van jeugd(darters) niet voor iedereen weggelegd. Hier komen specifieke vaardigheden en competenties bij kijken, het liefste in combinatie met een opleiding of volgen van cursussen. Ook hebben we situaties meegemaakt waarin spelers veel belooft wordt, waaronder sponsoring in geld of persoonlijke begeleiding naar en tijdens toernooien. Beloftes die soms niet nagekomen worden waardoor de darter uiteindelijk met lege handen, frustratie en grote teleurstelling achterblijft. Ook blijkt het helaas soms zo dat de beweegredenen en intenties niet altijd vanuit bestwil voor de dartsport of darter ingegeven worden maar vanwege andere redenen, waarvan sommigen verstrekkende gevolgen kunnen hebben.

Hoe problemen te voorkomen?
Wij roepen iedereen dan ook op om, als je benadert wordt door een bepaald persoon of bepaalde partij, eerst goed uit te zoeken met wie je precies te maken hebt. Dit kan je doen door contact op te nemen met de NDB en/ of lidorganisatie waarin je actief bent om navraag te doen. Vraag ook vooral collega darters naar hun ervaringen. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om een Verklaring Omtrent Gedrag van het betreffend persoon op te vragen, iets wat wij als NDB en vele van onze lidorganisaties al lange tijd verlangen van onze vrijwilligers. De NDB en haar lidorganisaties kennen vrijwel alle actieve jeugdbegeleiders en kunnen ook op juridisch gebied iets betekenen als er contracten of andere soorten afspraken gemaakt moeten worden. Iets wat in principe al niet wenselijk is als het gaat om jeugddarts. Staar je dus niet zo maar blind op wat men belooft en zorg er eerst voor dat je zelf geen risico loopt. Doe onderzoek en kom precies te weten met wie of wat je te maken hebt! Dit is niet alleen van toepassing op begeleiding of management binnen het individuele circuit, maar ook op begeleiding van jonge spelers binnen bijvoorbeeld de Superleague en LaCo.De jeugdcommissie van de NDB doet op dit moment onderzoek naar de mogelijkheden rondom het aanbieden van cursussen aan jeugdbegeleiders en creëren van een soort NDB keurmerk voor jeugdbegeleiders. Aan de hand van dit keurmerk kan een jeugdbegeleider getoetst worden op bovenstaande aspecten.

Gezonde en veilige sportomgeving
Tijdens evenementen van de NDB krijgen de gezondheid en veiligheid van de jonge darters de hoogste prioriteit. Aangezien de dartssport voor een groot deel verbonden is aan de horeca en tijdens seniorenevenementen gebruik van alcohol gebruikelijk is kan het zijn dat jeugdspelers in aanraking komen met onwenselijk situaties zonder degelijk vooronderzoek.

Hoe problemen te voorkomen?
Draag zorg voor een compleet verbod op alcohol (zowel voor deelnemers als begeleiders of andere aanwezigen) en verbod op roken in de complete locatie of gedeelte waar de jeugd moet spelen. We adviseren dit altijd op te nemen met de uitbater die de locatie of een deel daarvan op die dag alcohol- en rookvrij maakt. Zorg ervoor dat er voldoende ‘handjes zijn’, in de vorm van verantwoordelijke begeleiders en vrijwilligers, die het toernooi c.q. de wedstrijden in goede banen kunnen leiden. De aanwezigheid van EHBO of personen met BHV is absoluut een must, zeker bij grote toernooien. Wees als begeleider op de hoogte van mogelijk medicijngebruik of andere zaken die van groot belang zijn voor de gezondheid van de jeugdspeler. Ook is het in sommige gevallen (bij grote aantallen) verstandig beveiliging of toezichthouders in te zetten die zich volledig bezig kunnen houden met de veiligheid en sportieve gang van zaken tijdens een toernooi c.q. wedstrijden. Zorg er afsluitend voor dat de locatie waarin gespeeld wordt voldoet aan alle wettelijke (brandweer) eisen en het toernooi op tijd klaar is. Jeugdspelers door laten spelen in de avonduren is niet wenselijk. En ook hier geldt, vraag naar een VOG van iedereen die betrokken is bij de begeleiding van jeugd.

Fair play
Ook sportiviteit heeft de NDB hoog in het vaandel staan, iedereen kent de term fair play. Doel van fair play is ‘het hanteren van een aantal afspraken en regels om de sport voor zo veel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden’. Fair play vereist niet alleen dat iedere sporter zelf de (spel)regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen. Fair Play gaat over sportiviteit en respect in de sport.

Hoe problemen te voorkomen?
Hecht dus grote waarde aan de gedragsregels, voor jezelf of als belangrijk onderdeel in de begeleiding van jeugd. Waaronder:

  •      Gedraag je altijd en overal sportief! Ook als je tegenstander dat niet is!
  •      Spreek elkaar aan op het gedrag en geef het goede voorbeeld!
  •      Houd je aan de spelregels!
  •      Accepteer beslissingen die genomen zijn!
  •      Er wordt niet gescholden, de tegenstander wordt altijd gefeliciteerd bij winst!
  •      Gooi nooit na. Darts worden alleen op het dartsbord gegooid.

Gezond eten en drinken – diversiteit

Helaas heb je tijdens veel toernooien niet altijd mogelijk de mogelijkheid om een uitgebreide keuze te maken qua eten. Ook is het niet altijd even gezond. Hou hier rekening mee door bijvoorbeeld zelf wat fruit of ander gezond voedsel naar wens mee te nemen en buiten de locatie / wedstrijden om te nuttigen. Ook kan het erg warm zijn in een dartslocatie, drink voldoende water!

Contact ons bij hulp en vragen!

De NDB hecht ontzettend veel waarde aan integriteit binnen de dartssport, waaronder een veilige en gezonde sportomgeving. Vragen? Twijfel niet langer en neem contact op met de NDB via telefoonnummer 030-2081180 of .

Zaterdag 4 Maart
Inschrijven voor het JEUGD SINGLE TOERNOOI
Ingeschreven deelnemers
* indicates required field
Twitter Feed
1 bezoekers online
0 gasten, 1 bots, 0 leden
Max bezoekers vandaag: 1 op 01:30 am UTC
Deze maand: 3 op 12-08-2017 01:22 am UTC
Dit jaar: 6 op 02-23-2017 03:15 pm UTC
Totaal: 48 op 09-11-2013 07:38 am UTC